Smluvní podmínky užití serveru Fufik.cz

Používáním serveru Fufik.cz (dostupném na URL https://fufik.cz) souhlasí uživatel s níže uvedenými Podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

Provozovatelem serveru Fufík (dále jen "Portál") a poskytovatelem služeb je [email protected] (dále jen "Provozovatel"). "Uživatelem" je kterákoliv právnická nebo fyzická osoba, která užívá služby Provozovatele.

Provozovatel není povinen prohlížet obsah portálu, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti prokazující na protiprávní obsah.

Osobní údaje Uživatelů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Informace umístněné na webu Provozovatele jsou volně přístupné.

Provozovatel si vyhrazuje právo příležitostně Podmínky užití změnit, například z důvodu změny právních předpisů či změn a funkcí nabízených prostřednictvím Portálu. Uživatel by měl pravidelně sledovat Podmínky užití a s těmito změnami se seznamovat. Pokud Uživatel s upravenými Podmínkami užití nesouhlasí, má možnost přestat Portál užívat.

Pro poskytnutí kvalitních služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti tento web využívá cookies. Více informací